FMD og VareWeb - oppdatert informasjon

Vi har tidligere varslet at dere fra februar 2019 må angi FMD ja/nei når dere melder inn nye legemidler med MT (se nyhetssaken FMD og VareWeb). Denne endringen er utsatt.

Bakgrunnen for dette er at det fortsatt er mange legemiddelleverandører som ennå ikke har meldt inn sine legemidler i den europeiske databasen, eller at de ikke har kommet i gang med å trykke 2D Data Matrix på pakningene. For å redusere risiko for unødvendige problemer i apotekene og for å unngå fare for legemiddelmangel, har bransjen i samråd med Legemiddelverket besluttet at det blir en gradvis innfasing av hvilke legemidler som skal kontrolleres. Det er kun de legemidlene som er merket med FMD ja i VareWeb som skal kontrolleres. Farmalogg ivaretar denne merkingen i samarbeid med Nomvec.

Vi vil varsle dere når det blir aktuelt for dere å angi FMD ja/nei ved registrering av nye legemidler med MT i VareWeb.

Publisert: 04.02.2019
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014