Innmeldingsfrister 1. halvår 2019

Innmeldingsfrister for 1.halvår 2019 er publisert. Disse finnes under Veiledning - Vareoppdateringer/tidsfrister i VareWeb etter innlogging.

Publisert: 25.10.2018
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no Copyright © 2014