Innmeldingsfrister 1. halvår 2022

Innmeldingsfrister for 1. halvår 2022 er publisert.

Disse finnes under Tidsfrister i VareWeb etter innlogging

Publisert: 22.10.2021
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014