Ny versjon av VareWeb

VareWeb er oppdatert med ny versjon, v. 1.25

 

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

Nye felter for klassifisering av medisinsk utstyr

De nye feltene og tilhørende kodeverk er etablert for å etterleve nytt felles EU-regelverk om medisinsk utstyr som er tatt inn i norsk lov.

Ved innmelding av nye varer må det for aktuelle varegrupper tas stilling til om innmeldt vare er medisinsk utstyr eller ikke med ev. tilhørende klassifisering.

Informasjon om medisinsk utstyr vil bli videreformidlet til grossister og apotek.

Leverandør er ansvarlig for at det til enhver tid ligger korrekt informasjon om medisinsk utstyr på egne varer. Eventuelle endringer må meldes til Farmalogg pr e-post (farmalogg@apotek.no) på lik linje med andre endringer.

For eksisterende varer pågår det en prosess for innhenting av informasjon om medisinsk utstyr. Alle aktuelle leverandører har mottatt forespørsel om dette på e-post.

Publisert: 23.11.2021
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014