Ny prisliste 2019

Prisliste gjeldende fra 1.1.2019 er publisert.

Vi gjør oppmerksom på at denne prislisten gjelder for alle varer som meldes inn i Vareregisteret etter 1.10.2018, og som har markedsføringsdato 1.1.2019 eller senere.


Endringer i prislisten
For innmelding av nye varer endres prisen iht. årlig, generell indeksregulering for alle varegrupper.

For årlig lisens endres prisene iht. årlig, generell indeksregulering for alle varegrupper unntatt legemidler med markedsføringstillatelse i Norge og legemidler uten markedsføringstillatelse.

Lisensen for legemidler med markedsføringstillatelse vil økes fra kr 280,- til kr 310,- ekskl. mva. per varenummer, mens lisensen for legemidler uten markedsføringstillatelse økes fra kr 225,- til kr 255,- per varenummer. Bakgrunnen for dette er at vår webportal høsten 2018 utvikles med en løsning for å angi om et legemiddel omfattes av forfalskningsdirektivet (FMD). Denne løsningen er helt nødvendig for apotek- og grossistsystem for å kunne etterleve FMD som trer i kraft 9.2.2019. Det er forventet at det vil bli økt behov for brukersupport og vedlikehold av løsningen.

Publisert: 01.10.2018
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no Copyright © 2014