Info om varenummer


Alle varer i Vareregisteret må ha et varenummer.

Legemidler med markedsføringstillatelse
Pharmaca tildeler nordiske varenumre. For mer informasjon, se nordiske retningslinjer og utfyllende informasjon for hvert av de nordiske landene (VnrWiki).


Legemidler uten markedsføringstillatelse og handelsvarer
Farmalogg tildeler nasjonale varenumre. På grunn av ulik bruk av varenummerserier i hvert av de nordiske landene, er det ikke mulig å ha felles varenummer i Norden for disse produktene. For mer informasjon om bruk av varenummerserier i Norge, se utfyllende informasjon for Norge.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014