Innmeldingsfrister 2. halvår 2020

Innmeldingsfrister for 2.halvår 2020 er publisert. Disse finnes under Veiledning - Vareoppdateringer/tidsfrister i VareWeb etter innlogging.

Publisert: 25.03.2020
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014