Ny versjon av VareWeb

VareWeb er oppdatert med ny versjon, v.1.28. 

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

Validering av kontrollsiffer i produktkoder/GTIN/EAN-koder
Vi har lagt inn validering av kontrollsiffer (siste siffer) i produktkoder når disse meldes inn for ny vare eller når de meldes inn for eksisterende vare. Det innebærer at når dere melder inn ny produktkode F-pak eller produktkode innerpakning valideres det at kontrollsifferet er korrekt. Dette er i henhold til GS1 sin beregning av kontrollsiffer (modulo-10-beregning). Bakgrunnen for at vi har lagt til denne valideringen er å sikre at korrekt produktkode meldes inn i databasen. Dersom en produktkode er registrert med feil kontrollsiffer,
vil ikke apotek kunne skanne 2D-kode ev. lineær strekkode.

Publisert: 22.06.2022
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014