Status drift

Som et tiltak for å redusere smitterisiko for koronavirus jobber alle i Farmalogg fra hjemmekontor. Dette påvirker ikke driften av Vareregisteret, og vareoppdateringer går som normalt.

Publisert: 18.03.2020
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014