Firma- og brukerinformasjon

1. Hvordan få tilgang til farmalogg.no?
    * Dersom firma ikke er registrert på farmalogg.no fra før, velg Registrer nytt firma.
       Den som registrerer firmaet blir opprettet som ny bruker når Farmalogg har godkjent firmaregistreringen og blir automatisk satt som hovedkontakt.
    * Dersom firma er registrert fra før, må du opprettes som ny bruker med relevante brukerroller av firmaets hovedkontakt. 
    * Når du er opprettet som ny bruker, vil du motta en e-post med lenke til aktivering. For å aktivere brukeren og få tilgang til farmalogg.no, må du trykke på denne lenken. Samtidig blir du bedt om å opprette passord. 
    * Kontakt Farmalogg ved spørsmål om firma er registrert fra før og/eller hvem som er hovedkontakt.

2. Hvorfor får jeg ikke logget inn?
    * Brukeren din er ikke aktiv, dette kan skyldes:
        - at du ikke har endret passord på minst 6 måneder (se pkt. 4).
        - at hovedkontakten har deaktivert brukeren din.
        - at du ikke har aktivert brukeren din da den ble opprettet (se pkt. 1). 
    * Ta kontakt med hovedkontakten for ditt firma som kan aktivere brukeren din (se pkt. 7d).    
    * Kontakt Farmalogg dersom du ikke har fått aktivert brukeren din.

3. Hvordan endre passord?
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Gå til Min side – Min profil.
    * Velg Rediger, deretter Endre passord.
    * Skriv nytt passord.
    * Avslutt med Lagre.

4. Krav om passordbytte
    * Det er krav om å bytte passord to ganger i året, og det sendes e-postvarsel når det er 5 månedere siden sist du byttet passord.
    * Dersom du ikke bytter passordet innen fristen (en månedet etter varselet), vil brukeren din automatisk deaktiveres. Da vil du ikke kunne logge inn på farmalogg.no.
    * Dersom brukeren din er deaktivert, ta kontakt med hovedkontakten for ditt firma som kan aktivere brukeren din (se pkt. 7d).

5. Hvordan endre kontaktinformasjon?
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Gå til Min side - Min profil
    * Velg Rediger.
    * Følgende informasjon kan endres:
        - Telefonnummer
        - Passord, se pkt. 2.
    * Ved endring av navn og e-postadresse, send e-post med endringer til Farmalogg.
    * Det er ikke mulig å endre brukernavn.
    * Det er ikke anledning til å overføre en bruker til en annen person ved å endre navn og e-postadresse, istedenfor må det opprettes en ny bruker av hovedkontakten.

6. 
Hvordan endre firmainformasjon og/eller hovedkontakt?
    * Send e-post med endringer til Farmalogg.

7. Informasjon for hovedkontakten:

    a) Hvordan opprette ny bruker?
         * Logg inn på farmalogg.no.
         * Gå til Min side – Kontaktliste.
         * Velg Opprett ny bruker under kontaktlisten.
         * Fyll inn navn,e-postadresse og ev. telefonnummer.
         * Brukernavnet kan endres dersom dette allerede er i bruk (se punkt b).
         * Aktuelle brukerroller må tildeles (vareinnmelder, batchkontakt og/eller batchinnmelder).
         * Avslutt med Lagre.
         * Når du har opprettet en ny bruker, blir det sendt en e-post med lenke til aktivering til den nye brukeren. Den nye brukeren må trykke på denne lenken for å aktivere brukeren og få tilgang til farmalogg.no. Samtidig blir brukeren bedt om å opprette passord.

    b) 
Kan en person være bruker på vegne av flere firma?
         * Ja, men det må opprettes en egen bruker for hvert firma av hovedkontaktene.
         * E-postadressen og passordet kan være det samme, men brukernavnet må være forskjellig.

    c) 
Hvordan endre brukerroller?
         * Logg inn på farmalogg.no.
         * Gå til Min side – Kontaktliste.
         * Klikk på blyantikonet for brukeren som skal endres.
         * Hak av for aktuelle brukerroller (vareinnmelder, batchkontakt og/eller batchinnmelder).
         * Avslutt med Lagre.
         * Dersom du endrer dine egne brukerroller, må du logge inn på nytt for at endringene skal tre i kraft.

    d) 
Hvordan deaktivere/aktivere en bruker?
         * Logg inn på farmalogg.no.
         * Gå til Min side – Kontaktliste.
         * Dersom brukeren er deaktivert, må det hakes av for Vis alle for at brukeren skal bli synlig i kontaktlisten.
         * Klikk på blyantikonet for brukeren som skal deaktiveres/aktiveres.
         * Velg Deaktiver ev. Aktiver.
         * Avslutt med Lagre.


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til Farmalogg.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014