Registrering av ny produktkode/strekkode/GTIN

Vi anbefaler at dere benytter Chrome eller Firefox som nettleser når dere skal registrere ny produktkode.

1. Hva menes med begrepene produktkode og strekkode?
    *
Produktkode er en unik identifikator, GTIN, som benyttes i strekkode.
    * Strekkode er en maskinelt lesbar informasjonsbærer som gir en unik identifikasjon ved skanning av en pakning. Begrepet brukes både om endimensjonal, lineær strekkode (f.eks. EAN-13) og todimensjonal strekkode (f.eks. 2D DataMatrix).
    * GTINTM (Global Trade Item number) er en internasjonal unik identifikator som brukes i varehandel og som utstedes av GS1.
    * For ytterligere informasjon, se Bransjestandard for produktkoder.

2. Hvordan registrere ny produktkode F-pak (forbrukerpakning)?
    * Bemerk at varenummer, varebetegnelse og kvantum må være uendret.
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Velg Produktkoder i den blå menylinjen og deretter Produktkode F-pak.
    * Søk opp varen som har fått ny produktkode/strekkode og trykk på Velg.
   
* Trykk på Registrer produktkode F-pak.
   
* Fyll ut feltet Produktkode F-pak.
   
* Last opp påkrevd dokumentasjon (se pkt. 4).
    * Dokumenter som lastes opp på farmalogg.no er kun tilgjengelig for firmaet som laster det opp og Farmalogg.

3. Hvordan registrere ny produktkode innerpakning?
    * Produktkode innerpakning gjelder kun for legemidler, enteral ernæring og kosttilskudd.
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Velg Produktkoder i den blå menylinjen og deretter Produktkode innerpakning.
    * Søk opp varen som har produktkode/strekkode på innerpakningen og trykk på Velg.
   
* Finn pakningen/produktkoden i tabellen som har innerpakning med produktkode og trykk på +.
    * Fyll ut følgende felt:
       Produktkode innerpakning
       Pakningsstørrelse/kvantum av innerpakningen
       Antall innerpakninger
   
* Last opp påkrevd dokumentasjon (se pkt. 4).
    * Dokumenter som lastes opp på farmalogg.no er kun tilgjengelig for firmaet som laster det opp og Farmalogg.

4. Hva kreves av dokumentasjon?
    * Krav til dokumentasjon for handelsvarer.
    * Krav til dokumentasjon for legemidler.

5. Hvor mange produktkoder kan være registrert til ett varenummer?
    * Det er ingen begrensning på antall produktkoder knyttet til et varenummer.

6. Hva gjør jeg når det er samme produktkode på F-pak og innerpakning?
    * Når forholdet mellom F-pak og innerpakning er 1:1 (f.eks. en eske inneholder kun ett hetteglass), kan det i henhold til GS1 standard være samme produktkode på F-pak og innerpakning.
    * På farmalogg.no registreres produktkoden som produktkode F-pak, men pakningsnivå angis som primærnivå for å indikere at produktkoden er angitt på pakningen nærmest legemiddelet.
    * Dersom produktkoden er registrert fra før med pakningsnivå sekundærnivå, varsle oss per e-post så vil vi endre til primærnivå.
    * Endring av pakningsnivå skal dokumenteres med mock-up av label hvor produktkoden fremkommer enten i en maskinlesbar 2D-kode eller den er satt inn som en kommentar.

7. Hvorfor er det ikke mulig å registrere produktkode innerpakning?
    * F-pak må ha produktkode for at det skal være mulig å registrere produktkode for innerpakninger.
    * Det er ikke mulig å registrere produktkode innerpakning dersom det allerede er lagt inn produktkode innerpakning for den valgte pakningen/produktkoden.
    * Dersom F-pak inneholder flere innerpakninger med ulike pakningsnivå og det kun er produktkode på ytterpakning og minste pakning, kontakt Farmalogg da pakningsnivåene må endres manuelt.
    * Det er ikke mulig å registrere produktkode innerpakning hvis pakningsnivå for den valgte pakningen/produktkoden er primærnivå. Kontakt ev. Farmalogg.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til Farmalogg.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014