Innmelding av ny vare

1. Hvordan melde inn en vare?
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Velg Registrering i den blå menylinjen og deretter Registrere ny vare.
    * Velg korrekt varegruppe og velg Registrer en vare eller Registrer en vareserie.
    * Fyll ut alle obligatoriske felt markert med stjerne.
    * Fyll ut øvrige felt dersom dette er nødvendig for saksbehandling.
    * Last opp påkrevd dokumentasjon på siste side i registreringen.

 2. Hva innebærer Registrer en vareserie?
    * Velg Registrer en vareserie når du skal registrere mange varer med samme varebetegnelse, men med f.eks. ulik pakningsstørrelse eller styrke.
    * Når du registrerer en vareserie vil enkelte av feltene kopieres til neste vare som registreres. Disse er markert med gult, og kan endres om nødvendig.
    * Når du registrerer en vareserie, trenger du bare å laste opp dokumentasjonen én gang.
    * Når du registrerer en vareserie kommer alle varene på én kvittering.
    * Når du registrerer en vareserie vil det kun bli sendt én bekreftelsesepost når samtlige varer i vareserien er ferdig saksbehandlet.
    * Dersom en vareserie består av mange ulike produktgrupper, bør hver produktgruppe registreres i egne vareserier.

 3. Hvor lang er saksbehandlingstiden?
    * Normalt fra 1-5 virkedager avhengig av hvor stor arbeidsbelastning vi har.
    * Dersom innmeldingen haster, noter dette med begrunnelse i feltet Utfyllende kommentar til saken/registreringen.

 4. Når vil varen bli tilgjengelig i Vareregisteret i apotekene?
    * Varen vil bli tilgjengelig på den datoen som er angitt som Markedsføringsdato.
    * Vareregisteret oppdateres den 1. og den 15. hver måned.

 5. Mangelsituasjon
    * DMP kan gjøre unntak fra kravet om MT i forbindelse med legemiddelmangel dersom de potensielle konsekvensene av en mangel ansees som alvorlige, se Søknad om tillatelse til salg av utenlandske paknigner.
    * Dersom tillatelsen gjelder utenlandsk pakning registreres denne som ny vare på farmalogg.no, velg varegruppen legemidler uten markedsføringstillatelse. Farmalogg tildeler et nasjonalt varenummer (=vnr kun til bruk i Norge) i saksbehandlingen.
    * Dersom tillatelsen gjelder fellesnordiske pakninger med samme nordiske varenummer som de norske pakningene, er det normalt ikke behov for å tildele nasjonalt varenummer. I disse tilfellene skal dere registrere produktkode/GTIN for den fellesnordiske pakningen til det eksisterende varenummeret på farmalogg.no.
    * Dersom innmeldingen haster, noter dette med begrunnelse i feltet Utfyllende kommentar til saken/registreringen.


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til Farmalogg.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014